lua_trai_3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

lua_trai_3

Đuốc trung tâm

Vòng tròn được khép kín, với lửa trại tại trung tâm. Gần 200 bạn sinh viên sôi nổi, hào hứng. Cả trung tâm như muốn “nổ tung” cùng các bạn.