Tro_choi_vd2_1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Tro_choi_vd2_1

Teambuilding cần giờ - 2 ngày 1 đêm

Thử thách 2: Vượt chướng ngại vật. Các đội tranh đua 1 cách quyết liệt