Vuot_chuong_ngai_vat_3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Vuot_chuong_ngai_vat_3

Teambuilding cần giờ - 2 ngày 1 đêm

Mọi người như dốc hết sức mình cho trò chơi cuối cùng. Ai cũng muốn vượt qua được giới hạn của bản thân