lua_trai_chinh | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

lua_trai_chinh

Hình ảnh ngọn lủa

Tiết mục được chờ đón đêm Gala, 9 bạn đại diện cho 3 nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia và chị …. cùng chung tay thắp lên đài lửa thiêng liêng.