Ky_niem_35_nam_cholimex_2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ky_niem_35_nam_cholimex_2

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Tiết mục thời trang công sở của cán bộ nhân viên Cholimex