Ky_niem_35_nam_cholimex_6.jpg_n | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ky_niem_35_nam_cholimex_6.jpg_n

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Tiếc mục múa đầy ấn tượng trong lễ kỷ niệm 35 thành lập Cholimex