Ky_niem_35_nam_cholimex_17 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ky_niem_35_nam_cholimex_17

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Chương trình kết thúc với ánh sáng huyền ảo của pháo điện với niềm hân hoang của mọi người