18 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

18

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

10g00 ngày 14.04 các công đoạn chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm đã bắ đầu.