TRƯỜNG THPT CHUYÊN NBK VL_2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NBK VL_2

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vĩnh Long

Trước khi giao lưu với Hamlet Trương thì các bạn đã có phần khởi động sôi nổi, đầy ắp tiếng cười.