TRƯỜNG THPT CHUYÊN NBK VL_3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NBK VL_3

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vĩnh Long

Trò chơi dành cho những bạn bị phạt.