TRƯỜNG THPT CHUYÊN NBK VL_4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NBK VL_4

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vĩnh Long

Hình ảnh Anh Hamlet Trương đang giao lưu chia sẽ với các bạn học sinh.