TRƯỜNG THPT CHUYÊN NBK VL_10 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NBK VL_10

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vĩnh Long

Bên ngoài hội trường của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm là Khu trưng bày sách và bán sách.