Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 3

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Đại học Đồng Tháp

Các bạn ĐH Đồng Tháp đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho buổi giao lưu.