Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 6

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Đại học Đồng Tháp

Các bạn chụp hình lưu lại kỉ niệm.