Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 8 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 8

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Đại học Đồng Tháp

Đại diện trường ĐH Đồng Tháp phát biểu trong buổi giao lưu.