Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 9 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 9

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Đại học Đồng Tháp

Hamlet Trương giao lưu, truyền tải những thông điệp gần gủi với các bạn sinh viên.