Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 14 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 14

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Đại học Đồng Tháp

Hamlet Trương ký tặng sách cho các bạn sinh viên trường ĐH Đồng Tháp.