Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 15 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Là tôi_ ĐH Đồng Tháp 15

Hành trình văn học và giao lưu chuyên đề "là Tôi" - Đại học Đồng Tháp

Kết thúc buổi giao lưu với khoảnh khắc khó quên.