hoi trai vietnam_lao | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

hoi trai vietnam_lao

Tổ chức hội trại - sẻ chia cùng nhau

Trò chơi teambuilding “ai dài hơn” trong buổi hội trại giao lưu thanh niên-sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia.