Tri_an_thay_co_Tran_Dai_Nghia3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Tri_an_thay_co_Tran_Dai_Nghia3

CHƯƠNG TRÌNH “TRI ÂN THẦY CÔ” TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

Những tiếc mục văn nghệ đã làm cảm xúc của các bạn dâng trào.