Tri_an_thay_co_Tran_Dai_Nghia10 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Tri_an_thay_co_Tran_Dai_Nghia10

CHƯƠNG TRÌNH “TRI ÂN THẦY CÔ” TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

Những tiếc mục văn nghệ đã làm cho cảm xúc của các bạn thêm dâng tràn.