Vi_suc_khoe_tre_em4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Vi_suc_khoe_tre_em4

Khai mạc Ngày hội "Vì sức khỏe trẻ em" lần IV năm 2016.

Cá vị Đại biểu và Khách mời hào hứng trong buổi Khai mạc Ngày hội “Vì sức khỏe trẻ em”.