Vi_suc_khoe_tre_em5 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Vi_suc_khoe_tre_em5

Khai mạc Ngày hội "Vì sức khỏe trẻ em" lần IV năm 2016.

Tiếc múc hát kết hợp với múa đã gây sự chú ý của các bé.