Vi_suc_khoe_tre_em9 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Vi_suc_khoe_tre_em9

Khai mạc Ngày hội "Vì sức khỏe trẻ em" lần IV năm 2016.

Đại biểu đại diện lên phát biểu cảm xúc và khai mạc ngày hội.