Vi_suc_khoe_tre_em12 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Vi_suc_khoe_tre_em12

Khai mạc Ngày hội "Vì sức khỏe trẻ em" lần IV năm 2016.

Màn xiếc-ảo thuật đã làm mọi người “thoắt tim” và thay đổi cung bậc cảm xúc liên tục.