Ngay_hoi_ket_noi_yeu_thuong_cung_em_vui_he6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ngay_hoi_ket_noi_yeu_thuong_cung_em_vui_he6

Tổ chức sự kiện ngày hội "Kết nối yêu thương-cùng em vui hè"

Phát biểu khai mạc ngày hội “Kết nối yêu thương-cùng em vui hè”.