Ngay_hoi_ket_noi_yeu_thuong_cung_em_vui_he7 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ngay_hoi_ket_noi_yeu_thuong_cung_em_vui_he7

Tổ chức sự kiện ngày hội "Kết nối yêu thương-cùng em vui hè"

Các bé hào hứng tham gia trò chơi hướng nghiệp.