Ngay_hoi_ket_noi_yeu_thuong_cung_em_vui_he8 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ngay_hoi_ket_noi_yeu_thuong_cung_em_vui_he8

Tổ chức sự kiện ngày hội "Kết nối yêu thương-cùng em vui hè"

Trao tặng những phần quà cho các bé có hoàng cảnh khó khăn.