Ngay_hoi_ket_noi_yeu_thuong_cung_em_vui_he9 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ngay_hoi_ket_noi_yeu_thuong_cung_em_vui_he9

Tổ chức sự kiện ngày hội "Kết nối yêu thương-cùng em vui hè"

Hơn 100 phần quà dành cho các bé nhân ngày lễ Quốc tế thiếu nhi.