tổ chức Ngày hội “Kết nối yêu thương – cùng em vui hè” 12 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

tổ chức Ngày hội “Kết nối yêu thương – cùng em vui hè” 12

Tổ chức sự kiện ngày hội "Kết nối yêu thương-cùng em vui hè"

Kết thúc chương trình với niềm vui,hạnh phúc không những của các bé mà còn của những người trẻ.