tổ chức Ngày hội “Kết nối yêu thương – cùng em vui hè”10 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

tổ chức Ngày hội “Kết nối yêu thương – cùng em vui hè”10

Tổ chức sự kiện ngày hội "Kết nối yêu thương-cùng em vui hè"

Màn ảo thuật đã gây sự chú ý, không rời mắt của các bé.