Khanh_thanh_nha_thieu_nhi_quan_7 6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Khanh_thanh_nha_thieu_nhi_quan_7 6

Lễ khánh thành Nhà thiếu nhi quận 7

Đông đảo các cấp lãnh đạo ban ngành đoàn thể và hơn 200 bạn thiếu nhi trên địa bàn quận đã đến dự lễ khánh thành.