Khanh_thanh_nha_thieu_nhi_quan_7 9 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Khanh_thanh_nha_thieu_nhi_quan_7 9

Lễ khánh thành Nhà thiếu nhi quận 7

Các cấp lãnh đạo ban nghành đoàn thể cùng nhau cắt băng khánh thành Nhà thiếu nhi qua65n7.