Khanh_thanh_nha_thieu_nhi_quan_7 11 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Khanh_thanh_nha_thieu_nhi_quan_7 11

Lễ khánh thành Nhà thiếu nhi quận 7

Đại diện các cấp lãnh đạo ban ngành phát biểu bắt đầu buổi lễ khánh thành.