Khanh_thanh_nha_thieu_nhi_quan_7 14 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Khanh_thanh_nha_thieu_nhi_quan_7 14

Lễ khánh thành Nhà thiếu nhi quận 7

Các bạn thiếu nhi đang tập chuẩn bị trước khi bắt đầu lễ khánh thành.