Khanh-thanh_nha_thieu_nhi_quan7 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Khanh-thanh_nha_thieu_nhi_quan7 3

Lễ khánh thành Nhà thiếu nhi quận 7

Tiếc mục văn nghệ của các bé thiếu nhi thật dễ thương và đáng yêu.