Khanh-thanh_nha_thieu_nhi_quan7 4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Khanh-thanh_nha_thieu_nhi_quan7 4

Lễ khánh thành Nhà thiếu nhi quận 7

Nhiều đơn vị đã hỗ trợ cho Nhà thiếu nhi quận 7 để các bé có nơi sinh hoạt tốt nhất.