Chuong_trinh_ket_noi_yeu_thuong7 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Chuong_trinh_ket_noi_yeu_thuong7

Chương trình "kết nối yêu thương"

Đại diện đại biểu trao học bổng cho các con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.