13235573_1803324566567348_8276298369706305654_o | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

13235573_1803324566567348_8276298369706305654_o

Thi công sân khấu "Họp mặt Hội đồng đội Thành phố các thời kỳ"

Đội ngũ âm thanh Dịch vụ 24h chuẩn bị trước chương trình.