13254098_1803324419900696_3935577186561429487_n | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

13254098_1803324419900696_3935577186561429487_n

Thi công sân khấu "Họp mặt Hội đồng đội Thành phố các thời kỳ"

Hình ảnh tổng thể trước chương trình.