Cho thuê âm thanh "Liên hoan thủ lĩnh TNCN TP lần 3 năm 2016" | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Cho thuê âm thanh “Liên hoan thủ lĩnh TNCN TP lần 3 năm 2016”

Cho thuê âm thanh "Liên hoan thủ lĩnh TNCN TP lần 3 năm 2016"

Lễ Dâng hoa, báo công tại Tượng đài Bác Hồ, với sự tham dự của gần 500 thủ lĩnh thanh niên công nhân