Cho thuê âm thanh chương trình "Gia đình lớn - Đường đua lớn" | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Cho thuê âm thanh chương trình “Gia đình lớn – Đường đua lớn”

Cho thuê âm thanh chương trình "Gia đình lớn - Đường đua lớn"

Chương trình kết thúc với niềm vui hân hoang của nhân viên công ty.