13254095_1809132782653193_7254689374109464937_n | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

13254095_1809132782653193_7254689374109464937_n

Bốn đặc trưng riêng biệt về sự trung thực của âm thanh.

Dàn máy chất lượng cao ta có thể cảm nhận được vị trí của các nhạc công hay ca sỹ trong thực tế như thế nào.