13315632_1809116345988170Cho thuê âm thanh chương trình "Gia đình lớn - Đường đua lớn" | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

13315632_1809116345988170Cho thuê âm thanh chương trình “Gia đình lớn – Đường đua lớn”

Cho thuê âm thanh chương trình "Gia đình lớn - Đường đua lớn"

Âm thanh sống động góp phần làm cho tiết mục của các bạn thêm đặc sắc.