13312695_1811399432426528_4929427718592173968_n | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

13312695_1811399432426528_4929427718592173968_n

Thi công sân khấu Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác

Mỗi người một việc, chung tay cùng nhau hoàn thành công viêc.