thi_cong_backdrop_san_khau2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

thi_cong_backdrop_san_khau2

thi công backdrop sân khấu

Backdrop sân khấu đã hoàn thành, sẵn sàng cho buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Nhà thiếu nhi q.10