le_tuyen_duong_thanh_nien_đl1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

le_tuyen_duong_thanh_nien_đl1

Chương trình "Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Lần III" năm 2016

Cũng trong buổi lễ có 20 cán bộ Đoàn giỏi năm 2016 đã được vinh danh.