le_tuyen_duong_thanh_nien_đl4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

le_tuyen_duong_thanh_nien_đl4

Chương trình "Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Lần III" năm 2016

Có 34 gương điển hình đã được tuyên dương trong lễ tuyên dương lần này.