le_tuyen_duong_thanh_nien_đl7 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

le_tuyen_duong_thanh_nien_đl7

Chương trình "Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Lần III" năm 2016

Trao đổi – giao lưu với các bạn Thanh niên tiên tiến điển hình nhất và cán bộ đoàn giỏi 2016.