le_tuyen_duong_thanh_nien_đl14 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

le_tuyen_duong_thanh_nien_đl14

Chương trình "Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Lần III" năm 2016

Sự có mặt của “già làng” đã làm cho không khí thêm sôi động.